SERBIA FOR EXCEL

Serbia for Excell

Education - Published research

1


Lecture of UNIFI partner on Agrometeorological Modelling

Anna Della Marta from UNIFI held lecture for the students of Faculty of Agriculture in Novi Sad.
Presentations translated to Serbian are following.

Posted on: November 3, 2017, 2:06 pm

Download

765

2017-11-03 14:06:48

2


Lecture of UNIFI partner on Agrometeorological Elements

Anna Della Marta from UNIFI held lecture for the students of Faculty of Agriculture in Novi Sad.
Presentations translated to Serbian are following.

Posted on: November 3, 2017, 2:05 pm

Download

765

2017-11-03 14:05:58

3


Agotehničke mere

U uslovima neravnomerene raspodele padavina tokom sezone i po regionima, za pravilnu tehnologiju jarih biljnih vrsta ne postoje uopšteni recepti, već je treba prilagođavati svakoj konkretnoj godini, njivi i gajenim sortama/hibridima.

Pripremio dr Goran Jaćimović

In conditions of uneven distribution of precipitation during the season and by region, there are no general recipes for the correct technology of summer crops, but it should be adjusted for each specific year, fields and cultivated varieties / hybrids.

The text is in Serbian and it is written by PhD Goran Jacimovic from Faculty of Agriculture, University of Novi Sad.

Posted on: July 19, 2017, 11:45 am

Download

765

2017-07-19 11:45:54

4


Mikrometeorološka merenja

Merenja mikrometeoroloških elemenata unutar i iznad različitih biljnih sklopova je od neprocenjivog značaja za poznavanje uticaja atmosfere na biljke ali i uticaja biljaka na stanje površinskog sloja atmosfere i vrednosti meteoroloških elemenata kojima se to stanje obično opisuje. Kvalitet dobijenih zaključaka zavisi od kvaliteta merenja. Prilikom organizacije ove vrste merenja neophodno je imati u vidu sve okolnosti vezane za vrstu vegetacije, njene dimenzije i reljef koje značajno utiču na rezultate merenja. Na primeru mirkormeteoroloških merenja obavljenih u vinogradu, šumi i brdu obraslom travom tokom terenskih merenja u mestu Jois (Austrija) tokom studentske prakse studenata BOKU za šk. 2015./2016. mogu se uočiti bitne razlike u njihovim mikrometeorološkim karakteristikama. Materijal je namenjen studentima PFNS i na srpskom je jeziku.

Posted on: March 23, 2017, 1:24 pm

Download

765

2017-03-23 13:24:42

5


Merenje emisije gasova iz zemljišta

Merenjem emisije zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora utvrđuje se nivo, količina i koncentracija na mestu izvora
zagađivanja, odnosno emiteru (tačkastom izvoru). Cilj merenja je da se utvrdi da li su izmerene koncentracije zagađujućih materija
u dozvoljenim granicama emisije. Ukoliko su izmerene vrednosti veće od dozvoljenih, daju se preporuke za unapređenje stanja. Materijal je namenjen studentima PFNS i na srpskom je jeziku.

Posted on: March 23, 2017, 1:23 pm

Download

765

2017-03-23 13:23:05

6


IntroductionLink to the updated document

Posted on: January 12, 2017, 10:31 am

Download

765

2017-01-12 10:31:42

7


Crop modelling and AquaCrop

Posted on: January 12, 2017, 9:40 am

Download

765

2017-01-12 09:40:43

8


Numeric Weather Prediction sadsada

Posted on: January 12, 2017, 9:32 am

Download

765

2017-01-12 09:32:59

9


Agrometeorology and agrometeorological measurments - Part 2

Posted on: January 12, 2017, 9:24 am

Download

765

2017-01-12 09:24:35

10


Agrometeorology and agrometeorological measurments - Part 1

Posted on: January 11, 2017, 3:56 pm

Download

765

2017-01-11 15:56:34

11


Book of lectures and exercises - Summer School 1 - AquaCrop

Book of lectures and exercises - AgMnet+ International Summer School in agrometeorology and crop modelling

Contents
Introduction
        Challenges in agrometeorological research and application
        Agrometeorology: from fundamental to applied
        Agrometeorological models, fundamentals
Topic 1 – Agrometeorology
        Crop growth factors: radiation, energy balance, and temperature
        Crop growth factors: water and water balance
        Impact of weather extremes on crop growth and adaptation options
        Measuring microclimates: challenges and applications
        Physics of the boundary layer

Topic 2 – Numeric Weather Prediction - soil-vegetation-atmosphere transfer schemes
        Parameterization of processes in soil-vegetation-atmosphere transfer schemes: water and energy balance
        Building SVAT models: epistemiological features
        Building SVAT models: an example with the LAPS scheme
        Building SVAT models: links with other models
Topic 3 – AquaCrop
        AquaCrop model: fundamentals and database management
        AquaCrop manuals

Posted on: December 29, 2016, 12:44 pm

Download

765

2016-12-29 12:44:19

12


Book of lectures and exercises - Summer School 1 - Numeric Weather Prediction - soil-vegetation-atmosphere transfer schemes

Book of lectures and exercises - AgMnet+ International Summer School in agrometeorology and crop modelling

Contents
Introduction
        Challenges in agrometeorological research and application
        Agrometeorology: from fundamental to applied
        Agrometeorological models, fundamentals
Topic 1 – Agrometeorology
        Crop growth factors: radiation, energy balance, and temperature
        Crop growth factors: water and water balance
        Impact of weather extremes on crop growth and adaptation options
        Measuring microclimates: challenges and applications
        Physics of the boundary layer

Topic 2 – Numeric Weather Prediction - soil-vegetation-atmosphere transfer schemes
        Parameterization of processes in soil-vegetation-atmosphere transfer schemes: water and energy balance
        Building SVAT models: epistemiological features
        Building SVAT models: an example with the LAPS scheme
        Building SVAT models: links with other models

Topic 3 – AquaCrop
        AquaCrop model: fundamentals and database management
        AquaCrop manuals

Posted on: December 29, 2016, 12:38 pm

Download

765

2016-12-29 12:38:59

13


Book of lectures and exercises - Summer School 1 - Agrometeorology and agrometeorological measurements - Part 1

Book of lectures and exercises - AgMnet+ International Summer School in agrometeorology and crop modelling

Contents
Introduction
        Challenges in agrometeorological research and application
        Agrometeorology: from fundamental to applied
        Agrometeorological models, fundamentals
Topic 1 – Agrometeorology
        Crop growth factors: radiation, energy balance, and temperature
        Crop growth factors: water and water balance
        Impact of weather extremes on crop growth and adaptation options
        Measuring microclimates: challenges and applications
        Physics of the boundary layer

Topic 2 – Numeric Weather Prediction - soil-vegetation-atmosphere transfer schemes
        Parameterization of processes in soil-vegetation-atmosphere transfer schemes: water and energy balance
        Building SVAT models: epistemiological features
        Building SVAT models: an example with the LAPS scheme
        Building SVAT models: links with other models
Topic 3 – AquaCrop
        AquaCrop model: fundamentals and database management
        AquaCrop manuals

Posted on: December 29, 2016, 12:24 pm

Download

765

2016-12-29 12:24:16

14


Book of lectures and exercises - Summer School 1 - Agrometeorology and agrometeorological measurements - Part 2

Book of lectures and exercises - AgMnet+ International Summer School in agrometeorology and crop modelling

Contents
Introduction
        Challenges in agrometeorological research and application
        Agrometeorology: from fundamental to applied
        Agrometeorological models, fundamentals
Topic 1 – Agrometeorology
        Crop growth factors: radiation, energy balance, and temperature
        Crop growth factors: water and water balance
        Impact of weather extremes on crop growth and adaptation options
        Measuring microclimates: challenges and applications
        Physics of the boundary layer

Topic 2 – Numeric Weather Prediction - soil-vegetation-atmosphere transfer schemes
        Parameterization of processes in soil-vegetation-atmosphere transfer schemes: water and energy balance
        Building SVAT models: epistemiological features
        Building SVAT models: an example with the LAPS scheme
        Building SVAT models: links with other models
Topic 3 – AquaCrop
        AquaCrop model: fundamentals and database management
        AquaCrop manuals

Posted on: December 29, 2016, 12:21 pm

Download

765

2016-12-29 12:21:09

15


Book of lectures and exercises - Summer School 1 - Introduction

Book of lectures and exercises - AgMnet+ International Summer School in agrometeorology and crop modelling

Contents
Introduction
        Challenges in agrometeorological research and application
        Agrometeorology: from fundamental to applied
        Agrometeorological models, fundamentals
Topic 1 – Agrometeorology
        Crop growth factors: radiation, energy balance, and temperature
        Crop growth factors: water and water balance
        Impact of weather extremes on crop growth and adaptation options
        Measuring microclimates: challenges and applications
        Physics of the boundary layer
Topic 2 – Numeric Weather Prediction - soil-vegetation-atmosphere transfer schemes
        Parameterization of processes in soil-vegetation-atmosphere transfer schemes: water and energy balance
        Building SVAT models: epistemiological features
        Building SVAT models: an example with the LAPS scheme
        Building SVAT models: links with other models
Topic 3 – AquaCrop
        AquaCrop model: fundamentals and database management
        AquaCrop manuals

Posted on: December 29, 2016, 11:42 am

Download

765

2016-12-29 11:42:43

16


Agrometeorology and agrometeorological modelling - part 2

In the framework of SERBIA FOR EXCELL Anna Dalla Marta (DISPAA - Department of Agrifood Production and Environmental Sciences University of Florence, UNIFI) had a guest lecture at Faculty of Agriculture from 17 - 20 October 2016, together with PFNS SERBIA FOR EXCELL team.  The theme of the lecture was Agrometeorology and agrometeorological modelling.

Posted on: October 27, 2016, 12:57 pm

Download

765

2016-10-27 12:57:40

17


Agrometeorology and agrometeorological modelling - part 3

In the framework of SERBIA FOR EXCELL Anna Dalla Marta (DISPAA - Department of Agrifood Production and Environmental Sciences University of Florence, UNIFI) had a guest lecture at Faculty of Agriculture from 17 - 20 October 2016, together with PFNS SERBIA FOR EXCELL team.  The theme of the lecture was Agrometeorology and agrometeorological modelling.

Posted on: October 27, 2016, 12:57 pm

Download

765

2016-10-27 12:57:08

18


Agrometeorology and agrometeorological modelling - part 1

In the framework of SERBIA FOR EXCELL Anna Dalla Marta (Department of Agrifood Production and Environmental Sciences University of Florence, UNIFI) had a guest lecture at Faculty of Agriculture from 17 - 20 October 2016, together with PFNS SERBIA FOR EXCELL team.  The theme of the lecture was Agrometeorology and agrometeorological modelling.

Posted on: October 27, 2016, 12:54 pm

Download

765

2016-10-27 12:54:08

19


Climate change impact modelling using crop models

Josef Eitzinger, Institute of Meteorology University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna.

In the framework of SERBIA FOR EXCELL Prof Josef Eitzinger had a guest lecture at Faculty of Agriculture from 11 April to 12 April 2016, together with BOKU SERBIA FOR EXCELL team.  The theme of the lecture was Climate change impact modelling using crop models. Attendances were introduced into climate change impact on plants and crop yield, together with how to use crop models in climate impact studies.

Posted on: June 6, 2016, 9:40 am

Download

765

2016-06-06 09:40:48

20


Simulation of the Soil-crop-atmosphere environment: Basic principles

Josef Eitzinger, Institute of Meteorology University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna.

In the framework of SERBIA FOR EXCELL Prof Josef Eitzinger had a guest lecture at Faculty of Agriculture from 11 April to 12 April 2016, together with BOKU SERBIA FOR EXCELL team.  The theme of the lecture was Simulation of the Soil-crop-atmosphere environment and Basic principles in that field. Attendances were introduced into crop models in general, their structure and working principles.

Posted on: June 6, 2016, 9:39 am

Download

765

2016-06-06 09:39:42

1

June 6, 2016, 9:39 am

What is Twinning H2020?

2

June 6, 2016, 9:41 am

What is plant physiology?

3

June 6, 2016, 9:40 am

What is agrometeorology?

4

June 6, 2016, 9:42 am

What is crop management?

5

June 6, 2016, 9:43 am

How to become member od AgMnet+?

6

June 6, 2016, 9:45 am

How to participate in Summer School?

7

June 6, 2016, 9:44 am

How to participate in Problem solver challenge?

1

August 16, 2017, 12:07 pm

There has been a problem of excessive wind in my locality and it has affected the rate of evapotransipiration thereby leading to wilting and death of plants

2

May 19, 2017, 2:13 pm

The problem of soil acidity in Vojvodina and region?

3

May 18, 2017, 10:12 am

The removal (incineration) of crop residues

4

May 15, 2017, 2:02 pm

How to prevent salinization of soil under irrigation?

5

May 11, 2017, 10:29 am

How to prevent the deterioration of plants due to salting roads in Winter weather?

6

March 23, 2017, 2:17 pm

Vector-borne diseases

7

November 30, -0001, 12:00 am

climate caused severe droughts

November 3, 2017, 2:06 pm

Lecture of UNIFI partner on Agrometeorological Modelling

November 3, 2017, 2:05 pm

Lecture of UNIFI partner on Agrometeorological Elements

July 19, 2017, 11:45 am

Agotehničke mere

March 23, 2017, 1:24 pm

Mikrometeorološka merenja

March 23, 2017, 1:23 pm

Merenje emisije gasova iz zemljišta

January 12, 2017, 10:31 am

Introduction

January 12, 2017, 9:40 am

Crop modelling and AquaCrop

January 12, 2017, 9:32 am

Numeric Weather Prediction sadsada

January 12, 2017, 9:24 am

Agrometeorology and agrometeorological measurments - Part 2

January 11, 2017, 3:56 pm

Agrometeorology and agrometeorological measurments - Part 1

December 29, 2016, 12:44 pm

Book of lectures and exercises - Summer School 1 - AquaCrop

December 29, 2016, 12:38 pm

Book of lectures and exercises - Summer School 1 - Numeric Weather Prediction - soil-vegetation-atmosphere transfer schemes

December 29, 2016, 12:24 pm

Book of lectures and exercises - Summer School 1 - Agrometeorology and agrometeorological measurements - Part 1

Weekly quote

"The art and science of asking questions is the source of all knowledge."
- Thomas Berger